Kan ik mij als zelfstandig ondernemer laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidAls ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) kun je niet terugvallen op de ziektewet. Indien je onverhoeds niet langer in staat bent om jouw beroep uit te oefenen zul je dus zelf een vervangend inkomen moeten regelen. Een AOV (arbeidsongeschiktheid verzekering) afsluiten is zeker geen overbodige luxe. Uit cijfers van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid blijkt dat in Nederland ongeveer 10 tot 12% van de zelfstandige ondernemers door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt.

Noot: Voor zzp’ers is een arbeidsongeschiktheid verzekering wettelijk niet verplicht.

AOV voor ZZP’ers

Arbeidsongeschiktheid verzekeringen voor zelfstandige ondernemers zijn er in alle maten. Je kunt jezelf net zo solide indekken als je wenst. Uiteraard geldt dat een hogere de dekking automatisch leid tot hogere jaarlijkse poliskosten.

Standaard kenmerken van een AOV voor zzp’ers

Verzekerd inkomen bij 100% arbeidsongeschiktheid. Het betekent dat je voor iedere dag dat je volledig arbeidsongeschikt bent een bedrag
krijgt uitgekeerd. Dit kan voor een korte periode zijn bij bijvoorbeeld een korte ziekenhuisopname of een beenbreuk, maar ook voor het
verdere arbeidsleven bij blijvende invaliditeit.
Percentage inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De algemene criteria voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zijn wanneer je vanwege de handicap meer dan 20% maar niet meer dan 65% van je laatste loon kunt verdienen. Een onafhankelijke keuringsarts zal het percentage bepalen. De daguitkering wordt van dit percentage afgeleid.
Eindleeftijd bepaling. Je kunt bij het afsluiten van de AOV zelf aangeven tot welke leeftijd je wil dat deze doorloopt. In de praktijk zul je deze meestal afstemmen op de ingang van jouw pensioenverzekering, maar dit hoeft niet perse.

Wat zijn de kosten van een arbeidsongeschiktheid verzekering

Arbeidsongeschiktheid verzekeringen zijn niet goedkoop. Zeker niet wanneer je voor een zo ruim mogelijke dekking kiest. Maar bij elke AOV kun je als verzekerde aangeven hoe jij wil dat de polis eruit ziet. Je hebt de prijs van de verzekering dus grotendeels in eigen hand.

Variabelen binnen een AOV voor zzp’ers

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte en ongeval of alleen als gevolg van een ongeval. Bij het laatste zal de polis een stuk goedkoper uitvallen.
De hoogte van het verzekerd inkomen. Je kunt voor een lager uitkeringsbedrag kiezen dan jouw huidig daginkomen, waardoor de prijs van de polis omlaag gaat. Het is bij veel verzekeraars niet mogelijk om je tegen een hoger bedrag in te dekken dan het huidige inkomen.
Eigen risico periode. Je kunt ervoor kiezen dat je bij korte arbeidsongeschiktheid geen uitkering behoeft. Deze periode kan doorgaans 1,2,3,6,12 of 24 maanden zijn. Hoe langer de eigen risico periode hoe goedkoper de polis zal uitvallen.
Eindleeftijd bepaling. Je kunt bij het afsluiten van de AOV zelf aangeven tot welke leeftijd je wil dat deze doorloopt. In de praktijk zul je deze meestal afstemmen op de ingang van jouw pensioenverzekering, maar dit hoeft niet perse.

Comments

comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *