Welke financieringsmogelijkheden heb ik om een nieuw bedrijf op te richten?

onderneming financierenHeb je kapitaal nodig voor de opstart van een klein of middelgroot bedrijf in de zorg, kinderopvang, bouw, transport, administratieve diensten of andere vorm van dienstverlening? Zowel bij particuliere instellingen (banken e.a.) als bij instellingen die aan de overheid verbonden zijn bestaan er opties om geld te lenen voor het opzetten van een onderneming. Voorop staat dat je over een gedegen ondernemingsplan moet beschikken.

Particuliere financiering voor MKB

Ondernemerskrediet voor MKB (middelgroot en klein bedrijf) is bij banken en andere particuliere geldverstrekkers vaak een combinatie van een eenmalige lening en een doorlopende rekeningcourant faciliteit. Met dit model beschik je direct over een bepaald bedrag om de opstart kosten van de onderneming te dekken (inventaris, voorraden e.a.), en bestaat er ook nog ruimte om tussentijds kleinere bedragen te lenen voor reguliere uitgaven. Je zult in de meeste gevallen wel eerst een aparte zakelijke rekening (bedrijfsrekening) moeten openen bij de bank, waardoor de bedrijfsuitgaven gescheiden blijven van jouw privé uitgaven.

Kenmerken eenmalige lening
 • Je leent een vast bedrag bij de bank welke in 1 keer op jouw zakelijke rekening wordt gestort.
 • Er wordt vooraf vastgesteld in hoeveel jaren je het geleend bedrag plus de verschuldigde rente terug zult betalen.
 • Het geleend bedrag kun je in delen aflossen gedurende de looptijd, of in 1 keer aan het einde van de looptijd.

 

 

Kenmerken rekeningcourant
 • Je krijgt bij de bank ruimte toegewezen om rood te staan op jouw zakelijke rekening
 • Voor het rood staan wordt vooraf een limiet aangegeven
 • Je kunt tot de limiet op elk moment elk gewenst bedrag opnemen (lenen)
 • Je betaalt alleen rente over de bedragen waarvoor je rood staat
 • Je stort elke maand minimaal een bepaald percentage van de limiet (vaak 25%) op de rekening als werkkapitaal van het bedrijf. Dit geld kan altijd weer opnieuw besteed worden.

Een voorbeeld:

Je leent eenmalig 60.000 euro en spreekt met de bank af dat je dit bedrag, vermeerderd met de rente van 7% per jaar, in zes jaarlijkse termijnen zult terug betalen. Aan het einde van het eerste jaar betaal je dus 14.200 euro aan de bank. Aan het einde het tweede jaar wordt dit 13.500 euro.

Naast de eenmalige lening krijg je van de bank een rekeningcourant faciliteit om tot 30.000 euro rood te staan op jouw bedrijfsrekening. Op het negatief saldo betaal je maandelijks 0.8% rente (9.6% per jaar). Indien je niet rood staat betaal je uiteraard geen rente. Maar om de rekeningcourant faciliteit te behouden zal er elke maand 7500 euro (25% van de limiet) aan bedrijfsinkomten over de rekening moeten lopen, als teken dat er sprake is van een gezonde financiële situatie.

Hoeveel kun je lenen om een onderneming te starten

De hoogte van het bedrag dat je eenmalig kunt lenen, en de hoogte van de limiet die op de rekeningcourant geldt zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 • De levensvatbaarheid van de onderneming
 • De toekomstperspectieven van de onderneming
 • De te verwachte cash flow uit de bedrijfsactiviteiten
 • De onderpand stelling. Voor grotere leenbedragen zul je bij de particuliere instellingen zeker een bedrijfspand en/of andere zakelijke bezittingen (uitrusting, voorraden, vorderingen en tegoeden) als onderpand moeten inbrengen.

Overheid financiering voor MKB

De door de staat ingestelde kredietverstrekker Qredits voorziet in leningen voor startende middelgrote en kleine bedrijven die niet terecht kunnen bij de particuliere instellingen. Het gaat hierbij om eenmalige leensommen tot een bedrag van maximaal 250.000 euro. Bij Qredits is de lening onderdeel van een pakket van ondersteunende maatregelen, waaronder ook verplichte coaching van het proces valt.

Kan ik als ondernemer een lening krijgen?

Voor zelfstandige ondernemers bestaan er in Nederland verschillende opties om geld te lenen bij particuliere kredietinstellingen (banken etc.). Het is hierbij wel van wezenlijk verschil als je een gevestigde ondernemer bent of als je een nieuwe business gaat opstarten.

Leningen voor gevestigde ondernemers

Ben je reeds enkele jaren ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) of houder van een micro bedrijf dan kun je makkelijk naar een bank stappen indien je wat extra financiën nodig hebt om de onderneming uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor de aanschaf van nieuwe machines als je in de bouw zit, voor meubilair als je aan kinderopvang doet of voor een bedrijfsauto indien de transportsector jouw vakgebied is. Kredietverstrekkers bieden hiervoor doorgaans twee opties aan; een zakelijke lening en een rekeningcourant faciliteit.

Wat is een zakelijke lening

Bij een zakelijke lening leen je een vooraf vastgesteld bedrag voor een vooraf vastgestelde periode. Het geleend bedrag wordt, vermeerderd met de rente, terug betaald middels maandelijkse aflossingen. Het is dus een zakelijke variant van de bekende persoonlijke lening. De pluspunten van een zakelijke lening zijn:

 • Hoger leenbedrag
 • Lagererente

Wat is een rekeningcourant faciliteit

Bij een rekeningcourant faciliteit krijg je van de bank een reserve toegewezen waaruit je op elk gewenst moment elk gewenst bedrag kunt opnemen. De reserve is uiteraard aan een vooraf vastgesteld limiet gebonden. Het terug betalen van opgenomen geld heb je grotendeels ook in eigen hand. Er geldt doorgaans slechts een minimumbedrag (of percentage van de limiet) dat maandelijks moet worden gestort naar de reserve. De rekeningcourant is dus een zakelijke variant van het bekende doorlopend krediet. Lenen geldbank.be.

Het is belangrijk dat je bij de aanvraag van een zakelijke lening of rekeningcourant faciliteit kunt aantonen dat je over een geregelde instroom van financiën beschikt, en dat dit in de voorzienbare toekomst ook zo zal blijven. Het helpt ook wanneer je reeds over een inventaris met waarde beschikt.

Noot: Bepaalde geldverstrekkers combineren een zakelijke lening met een rekeningcourant faciliteit. Het betekent dat je een deel van de lening maandelijks aflost en een ander deel als doorlopend krediet gebruikt. Enkele commerciële namen die door de financiële instellingen hiervoor gebruikt worden zijn ondernemerskrediet, lening ondernemer en zakelijk financieren. Via een geld lenen simulatie kan je een voordelige lening bekomen.

Leningen voor startende ondernemers

Als startende ondernemer kun je vaak (nog) niet aantonen dat je over geregelde maandelijkse inkomsten beschikt. De bank zal dus moeten afgaan op het investeringsplan welke je presenteert. In de meeste gevallen zal de bank slechts bereid zijn om een deel van de investering te financieren en eisen dat het resterend deel jouw eigen bijdrage moet zijn. Het percentage verschilt van geval tot geval en daarbij ook nog van bank tot bank. De krediet opties zijn meestal de volgende:

 • Een zakelijke lening voor een percentage van 25% tot 40% van het benodigd bedrag.
 • Eenrekeningcourant faciliteit met een laag start limiet. Bijvoorbeeld 10.000 euro. Indien de faciliteit naar tevredenheid wordt gebruikt kan de limiet altijd worden opgetrokken.

Borgstelling door de overheid

Indien je een gezond ondernemingsplan hebt maar niet over voldoende middelen beschikt om de lening op eigen kracht bij de bank rond te krijgen kan de overheid als borg optreden. Het betekent dat de overheid garant staat dat de bank volledig wordt afbetaald, indien jij onverhoeds niet hiertoe in staat bent. Jouw bank zal je nader hierover informeren.

De overheid heeft ook een eigen kredietfaciliteit voor startende ondernemers. Deze worden verstrekt via Qredits, een stichting met ANBI status (algemeen nut beogende instelling). Qredits kan leningen aan starters verstrekken tot een maximum bedrag van 50.000 euro. De beoordeling van de toekomstperspectieven, de levensvatbaarheid van de onderneming en de te verwachten cash flow geschied wat soepeler dan bij de banken het geval is. Het proces tot verstrekken van krediet is bij Qredits administratief wel een stuk omslachtiger, en is meestal ook gekoppeld aan verplichte coaching en bedrijfsadvies.

Wat betekent BKR?

Het bureau krediet registratie is in Nederland het centraal orgaan dat alle leningen van alle burgers bijhoud. Het betekent dat zodra je krediet bij een bank of andere geregistreerde geldverstrekker aangaat deze wettelijk verplicht is om de overeenkomst bij het BKR te melden. De registratieplicht geldt onder andere voor de volgende kredieten:

 • Hypotheken
 • Persoonlijke leningen en alle varianten hierop.
 • Doorlopende kredieten
 • Kredietlimiet op de betaalrekening
 • Kredietlimiet op een creditkaart
 • Uitgestelde betalingen (koop nu, betaal later)

Noot: Momenteel staan er ongeveer 9 miljoen Nederlanders als kredietnemer bij het BKR geregistreerd.

Wat doet het BKR met jouw kredietgegevens?
Het doel van de centrale registratie is om te voorkomen dat consumenten overkrediteren en zodoende in een problematische schuldpositie terecht komen. Financiële instellingen zullen voor het verstrekken van een lening vrijwel altijd eerst de BKR-lijst raadplegen, om te beoordelen als je een nieuwe schuld nog aankan. De bank wil er namelijk graag van verzekerd zijn dat je het geleend bedrag terug kan en zal betalen.

Wat is een positieve registratie bij het BKR?
Indien je leningen netjes aflost en kredietlimieten regelmatig aanvult zul je positief geregistreerd staan bij het BKR. De registratie kan dus in jouw voordeel werken wanneer je naar een bank stapt voor een nieuw krediet.

Wat is een negatieve registratie bij het BKR?
Kredietverstrekkers zijn wettelijk ook gebonden om problemen met schulden te melden bij het BKR. Gemiste aflossingen en andere vormen van betalingsachterstanden moeten doorgespeeld worden en krijgen een codering bij de kredietregistratie. De geldverstrekker is wel verplicht om jouw als kredietnemer eerst te waarschuwen dat er een betalingsachterstand is en dat er een melding zal volgen. Pas als je hierop niet inspeelt (achterstand wegwerkt) zal er daadwerkelijk melding bij het BKR mogen worden gedaan. Als consument heb je de mogelijkheid om jouw beoordeling op de lijst van het bureau in te zien.

Welke zijn de negatieve coderingen bij de kredietregistratie?
Het BKR hanteert de hoofdcodes ‘A’ voor achterstand en ‘H’ voor herstel. Hiernaast zijn er nog een vijftal bijzondere codes:

 • Code 1: Er is eenaflossings- of schuldregeling getroffen.
 • Code 2: De (restant) vordering is opeisbaar gesteld.
 • Code 3: Er is een bedrag van 250 euro of meer afgeboekt.
 • Code 4: De kredietnemerbleek/blijkt
 • Code 5: Er is een preventievebetaalregeling

Hoe kom je van een negatieve codering af?
In eerste instantie zul je natuurlijk de betalingsachterstand moeten wegwerken. De negatieve codering zal hierna nog vijf jaar zichtbaar zijn in het systeem van het BKR. Indien je van mening bent dat een achterstandsmelding van een geldverstrekker onterecht was kun je hiertegen bezwaar aantekenen. Bij jouw gelijk zal de negatieve codering verwijderd worden van de kredietregistratie.

Wat is het ZZP stappenplan?

ZZP staat voor zelfstandigen zonder personeel, en omvat een groo aantal onderneming keuze’s in de bouw, transport, onderwijs, zorg, dienstverlening en andere vakgebieden. Wanneer je als ZZP’er (zelfstandige ondernemer, freelancer, zelfstandig professional) jouw dagelijks brood wenst te verdienen is het verstandig om eerst een aantal zaken op een rijtje te zetten. Een stappenplan.

Stap 1: Oriënteer en overweeg

Bekijk als er binnen het vakgebied welke je hebt uitgekozen voldoende ruimte voor jou bestaat om aan opdrachten te komen. Zeker indien je van plan bent om een investering te doen in apperatuur of andere kapitaalgoederen is het belangrijk om eerst gedegen marktonderzoek te verrichten. Bespreek jouw voornemens eventueel ook met familie, vrienden of andere vertrouwenspersonen alvorens je een definitief besluit neemt.

Stap 2: Zet je onderneming op papier

Dit hoeft geen diepgaand document te zijn, maar moet wel een goede indicatie geven wat er allemaal nodig zal zijn bij de opstart van de onderneming. Hierdoor krijg je zelf een helderder inzicht in de kosten die er mee gemoeid zullen zijn. Het ondernemingsplan kan indien nodig ook gebruikt worden om financiering rond te krijgen.

Stap 3: Inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst

Het is in Nederland vereist dat elke ondernemer, dus ook een ZZP’er, ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Bij die inschrijving kun je van de Kamer meteen ook een btw-nummer krijgen, waardoor je niet apart naar de Belastingdienst hoeft. Het enige document dat je voor deze beide inschrijvingen dient te overleggen is een geldig legitimatiebewijs. De KvK registratie kost 50 euro.

Stap 4: Kies een rechtsvorm als ZZP’er

ZZP’er is geen rechtsvorm. De meeste zelfstandige ondernemers staan geregistreerd als een eenmansbedrijf maar er zijn ook andere opties zoals een Vennootschap onder Firma (VoF), een Besloten Vennootschap (BV) of een Maatschap. Aan elke keuze zijn verschillende juridische, financiële en fiscale aspecten verbonden, die je het best eerst goed natrekt.

Stap 5: Huisvesting (optioneel)

Indien je als ZZP’er niet op de locatie van de opdrachtgever gaat werken zul je op zoek moeten gaan naar een geschikte bedrijfsruimte. Dit kan de eigen woning zijn, een ruimte binnen een verzamelgebouw of een zelfstandig bedrijfspand. Hou hierbij rekening met de eisen die het vakgebied stelt, het bestemmingsplan van die ruimte (vastgesteld door de gemeente), de geldende regels en de mogelijkheden tot uitbreiding.

Stap 6: Verzekeringen voor ZZP’er

Als zelfstandige ondernemer ben je kwetsbaar voor risico’s. Dit geldt in eerste instantie voor jouw persoonlijke gesteldheid. Denk hierbij aan een verzekering tegen bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid, inkomstenderving en pensioen. Deze zijn meestal middels 1 polis af te sluiten. Het is verstandig om hiernaast de onderneming ook tegen diefstal en andere vormen van bedrijfsschade in te dekken. Overweeg verder ook om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waarmee je ingedekt bent tegen mogelijke schadeclaims van cliënten.

Stap 7: Financiering voor ZZP’er

Voor elke startende onderneming is er geld nodig. Ook wanneer je niet meteen van plan bent om kapitaalgoederen aan te schaffen zul je over voldoende reserve moeten beschikken om minimaal een half jaar de operationele kosten te kunnen dekken, waaronder jouw eigen salaris. De baas van een eenmansbedrijf is ook een werknemer. Met een goed onderbouwd financieel plan kun je naar en bank of andere geldverstrekker toestappen om een deel van het benodigd kapitaal te krijgen. De instellingen zullen vrijwel altijd eisen dat je gedeeltelijk met eigen middelen inkomt.

Stap 8: Administratie

Eenmanszaken zijn wettelijk verplicht om een bedrijfsadministratie bij te houden. Hieruit zal moeten blijken hoeveel btw je aan de belastingdienst verschuldigd bent. Ontvangsten en uitgaven moeten middels facturen en betaalbonnen gedekt zijn. Tegenwoordig is er handige software beschikbaar om zonder speciale scholing de administratie snel en overzichtelijk bij te houden.

Stap 9: Klanten aantrekken

Men zegt wel dat je als ZZP’er feitelijk 2 jobs hebt. De eerste is het uitoefenen van je vakgebied en de tweede is het aantrekken en behouden van klanten. Het is vaak zo dat starters beginnen met een leuke opdracht, maar geen acquisitie strategie hebben om nieuwe opdrachten binnen te slepen. In de huidige competitieve markt komen die niet langer ‘vanzelf’ binnen wanneer je goed werk hebt afgeleverd. Je zult jezelf dus moeten verkopen.

Kan ik mij als zelfstandig ondernemer laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidAls ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) kun je niet terugvallen op de ziektewet. Indien je onverhoeds niet langer in staat bent om jouw beroep uit te oefenen zul je dus zelf een vervangend inkomen moeten regelen. Een AOV (arbeidsongeschiktheid verzekering) afsluiten is zeker geen overbodige luxe. Uit cijfers van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid blijkt dat in Nederland ongeveer 10 tot 12% van de zelfstandige ondernemers door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt.

Noot: Voor zzp’ers is een arbeidsongeschiktheid verzekering wettelijk niet verplicht.

AOV voor ZZP’ers

Arbeidsongeschiktheid verzekeringen voor zelfstandige ondernemers zijn er in alle maten. Je kunt jezelf net zo solide indekken als je wenst. Uiteraard geldt dat een hogere de dekking automatisch leid tot hogere jaarlijkse poliskosten.

Standaard kenmerken van een AOV voor zzp’ers

Verzekerd inkomen bij 100% arbeidsongeschiktheid. Het betekent dat je voor iedere dag dat je volledig arbeidsongeschikt bent een bedrag
krijgt uitgekeerd. Dit kan voor een korte periode zijn bij bijvoorbeeld een korte ziekenhuisopname of een beenbreuk, maar ook voor het
verdere arbeidsleven bij blijvende invaliditeit.
Percentage inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De algemene criteria voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zijn wanneer je vanwege de handicap meer dan 20% maar niet meer dan 65% van je laatste loon kunt verdienen. Een onafhankelijke keuringsarts zal het percentage bepalen. De daguitkering wordt van dit percentage afgeleid.
Eindleeftijd bepaling. Je kunt bij het afsluiten van de AOV zelf aangeven tot welke leeftijd je wil dat deze doorloopt. In de praktijk zul je deze meestal afstemmen op de ingang van jouw pensioenverzekering, maar dit hoeft niet perse.

Wat zijn de kosten van een arbeidsongeschiktheid verzekering

Arbeidsongeschiktheid verzekeringen zijn niet goedkoop. Zeker niet wanneer je voor een zo ruim mogelijke dekking kiest. Maar bij elke AOV kun je als verzekerde aangeven hoe jij wil dat de polis eruit ziet. Je hebt de prijs van de verzekering dus grotendeels in eigen hand.

Variabelen binnen een AOV voor zzp’ers

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte en ongeval of alleen als gevolg van een ongeval. Bij het laatste zal de polis een stuk goedkoper uitvallen.
De hoogte van het verzekerd inkomen. Je kunt voor een lager uitkeringsbedrag kiezen dan jouw huidig daginkomen, waardoor de prijs van de polis omlaag gaat. Het is bij veel verzekeraars niet mogelijk om je tegen een hoger bedrag in te dekken dan het huidige inkomen.
Eigen risico periode. Je kunt ervoor kiezen dat je bij korte arbeidsongeschiktheid geen uitkering behoeft. Deze periode kan doorgaans 1,2,3,6,12 of 24 maanden zijn. Hoe langer de eigen risico periode hoe goedkoper de polis zal uitvallen.
Eindleeftijd bepaling. Je kunt bij het afsluiten van de AOV zelf aangeven tot welke leeftijd je wil dat deze doorloopt. In de praktijk zul je deze meestal afstemmen op de ingang van jouw pensioenverzekering, maar dit hoeft niet perse.